Alla barn har rätt att nå sin fulla potential

Skolan har problem. Det vet särskilt 2-3 barn i varje klass – de som har npf-diagnos. I många fall får de inte den hjälp de behöver – och har rätt till enligt skollagen.

Men det finns goda exempel. Och det är just de vi vill lyfta, och samla, i kampanjen Min fulla potential. Problemen är omfattande, och det vill vi visa – men minst lika viktiga är de goda exempel för barn, lärare och föräldrar som finns där ute.

Tillsammans gör vi skillnad.
Är du med oss?

Tillsammans kan vi lyfta de goda exemplen. Och samla fler. Men för att göra det behövs du. Lämna din e-post nedan så får du en sammanställning av goda skolexempel och -verktyg för barn med npf-diagnos. Under hösten kommer vi fortsätta skicka ut fler goda exempel – och inte minst samla fler, från er. Vi vill höra era berättelser om hur vi kan få skolan att funka. Alla barn har rätt att nå sin fulla potential.

Skolan ska funka. För alla!

Vad är npf?

npf, eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är ett samlingsnamn för olika diagnoser som adhd, add, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd, med flera.

Hos personer med npf handlar det om att hjärnans förmåga är annorlunda när det gäller att bearbeta information. Det kan komma till uttryck i svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, arbetsminne, förstå längre sammanhang, skilja på smått och stort, viktigt och oviktigt, förmåga att planera och samordna och filtrera ovidkommande ljud och brus i bakgrunden.

Många gånger kan man ha, beroende på diagnos, svårt med impulskontroll, behålla koncentrationen på en sak, samspela med andra människor. Ofta finns också svårigheter med inlärning och minne, ibland att uttrycka sig i tal och skrift.

Tillsammans med Attention och KIND

För att förankra och förstå npf ännu bättre samarbetar vi bland annat med Attention och KIND. Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) så som adhd, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex Aspergers syndrom och autism). KIND är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. KIND har i flera år mottagit pengar från Hjärnfonden för att utveckla kunskapen och forskningen på området.

npf-diagnos

Två till tre barn i varje klass har idag en npf-diagnos.

Skollagen

Sju av tio skolor följer inte skollagen när det gäller hur det särskilda stödet ska organiseras

Föräldrar

Fyra av fem föräldrar till barn med Asperger och autism säger att deras barn inte går i skolan på grund av bristande stöd och kompetens i skolan

Lärare

Nio av tio lärare anser inte att deras kommun har tillräckliga resurser för stöd i skolan

Tillsammans kan vi lyfta de goda exemplen. Och samla fler. Men för att göra det behövs du. Lämna din e-post nedan så får du en sammanställning av goda skolexempel och -verktyg för barn med npf-diagnos. Under hösten kommer vi fortsätta skicka ut fler goda exempel – och inte minst samla fler, från er. Vi vill höra era berättelser om hur vi kan få skolan att funka. Alla barn har rätt att nå sin fulla potential.

Anna Hemlin

VD Hjärnfonden